Foreign Groups

minibanner 02

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี "ลูกสวนนนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตราฐานสากล"

 1. 0
 2. 1
« »

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next
พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จ ในปีที่2 โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ เคมบริดจ์

พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จ ในปีที่2 โครงการห…

Soaring to New HeightsThe Second Year of Registered Cambridge International School พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จ ในปีที่ 2 โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูต... Read more

4 WEEKS BRITISH EXPERIENCE

4 WEEKS BRITISH EXPERIENCE

✈️4 WEEKS BRITISH EXPERIENCE✈️เตรียมความพร้อม ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน Year8/ เทียบเท่า ม.1 ณ Eltham Hill School,Greenwich, London ประเทศอังกฤษ 16มีน... Read more

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึก…

    รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ห้องเรียนโครงการพิเศษ   ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถกรอกใบสมัครได... Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รัรางวัล "เพชรสวนนนท์" ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รัรางวัล "เพชรสว…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รัรางวัล "เพชรสวนนนท์" ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อคุณครู ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ... Read more

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256…

 ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   ตารางห้องสอบรวม  ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา…

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่มีสิทธิ์เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2562ไฟล์ประกาศ   ... Read more

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึ…

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ... Read more

 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ****เริ่มใช้วันที่ 7 มกราคม 2562****

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ****เริ่…

  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561****เริ่มใช้วันที่ 7 มกราคม 2562****                ... Read more

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล Pre SKN'62

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล Pre SKN'62

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการสอบโครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ (Pre SKN'62)   โครงการห้องเรียนทั่วไป     โครงก... Read more

ประกาศผลสอบ Pre-SKN '62 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลสอบ Pre-SKN '62 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลสอบ(ห้องเรียนทั่วไป)   ... Read more

ประกาศผลสอบ Pre-SKN'62 โครงการพิเศษ

ประกาศผลสอบ Pre-SKN'62 โครงการพิเศษ

ประกาศผลสอบ Pre-SKN'62 (โครงการพิเศษ)... Read more

เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชม…

เกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ Thailand Robofest... Read more

เกียรติบัตรการอบรมทักษะหุ่นยนต์แบบพื้นฐาน

เกียรติบัตรการอบรมทักษะหุ่นยนต์แบบพื้นฐา…

     เกียรติบัตรการอบรมทักษะหุ่นยนต์แบบพื้นฐานวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561     โรงเรียนสวนกุหลาบวิท... Read more

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการ…

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 วันที่ 23-25กรกฎาคม 2561ผู้อำนวยการ ดร. โพยม จันทร์น้อย และรองผู้อำนวยการ ดร. ศิร... Read more

STEP CAMP 2018 ( 1-7 July 2018)

STEP CAMP 2018 ( 1-7 July 2018)

STEP CAMP 2018 ( 1-7 July 2018) ผู้อำนวยการ ดร.โพยม จันทร์น้อย ได้สนับสนุนงานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ นำโดย รองผู้อำนวยการศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์พ... Read more

ต้อนรับคณะครูอาสาสมัครเอเอฟเอส เขตนนทบุรี

ต้อนรับคณะครูอาสาสมัครเอเอฟเอส เขตนนทบุร…

งานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) AFS... Read more

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษ…

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2561 {gallery}images/2018/2-2018/july/pansa{/gallery}&... Read more

การอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์แบบพื้นฐาน และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Arduino เบื้องต้น

การอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์แบบพื้นฐาน และกา…

การอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์แบบพื้นฐาน และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Arduino เบื้องต้นระหว่าง 21 – 22 กรกฎำคม 2561ณ หอประชุมสิรินธรำลัย โรงเรียนสว... Read more

คู่มือ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือน…

  คู่มือ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       ... Read more

แจ้งห้องเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แจ้งห้องเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 ระดับชั…

เกณฑ์การจัดห้องเรียนใหม่ แจ้งห้องเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(เรียงรายชื่อตามห้องเรียนเดิมของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศ... Read more

ตรวจสอบผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตรวจสอบผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระ…

ตรวจสอบผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ... Read more

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)…

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560    ... Read more

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเย์บอลยุวชนวอลเลย์บอลยุวชน"แอร์เอเชีย" ชิงแชมป์ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเย์บอลยุวชนวอล…

 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560  ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อม... Read more

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ…

ประมวลลภาพงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิตวันที่ 12 มกราคม 2560{gallery}images/2018/1-12{/gallery}... Read more

เทปบันทึกภาพกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

เทปบันทึกภาพกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพ…

เทปบันทึกภาพกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21จากสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิตวันที่ 12 มกราคม 2560ภาคเช้า{youtube}eHoH5... Read more

TEASER งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 21

TEASER งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่…

[TEASER] งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 21โดย ชุมนุมประชาสัมพันธ์ , ชุมนุมเชียร์และแปรอักษร... Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน sci survivor ระดับ ม.ปลาย ในงานสาธิตประสานมิตรวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน sci survivor ระ…

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตประสานมิตรวิชาการโดยนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน sci survivor ระดับ ม.ปลา... Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการใช้อินเทอร์เน็ตใน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่…

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการใช้อินเทอร์เน็ตใน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และสตรีวิทยา ต้นแบบการ... Read more

งานแถลงข่าวกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

งานแถลงข่าวกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งท…

งานแถลงข่าวกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 "สวนกุหลาบรวมใจ สืบสานศาสตร์พระราชา กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์" 26 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมสิรินธราลัย รร.สวน... Read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ... Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิง โรงเ…

ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ Thai PBS ... Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครู กลุ่มสา…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัล งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเนื่องใน "วันกรมสม... Read more

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2560 ณ รัฐสภา

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้…

คณะนักเรียนและครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีร่วมวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนู... Read more

นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ ได้รับราง…

 นางสาวกานต์ณิชา  สวัสดิเกียรติ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจำป... Read more

ค่ายลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

ค่ายลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

ค่ายลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรีวันที่ 4-7 ธันวาคม 2560  ... Read more

ประมวลรายวิชา (course syllabus) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประมวลรายวิชา (course syllabus) ภาคเรีย…

ประมวลรายวิชา (course syllabus) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาษ... Read more

ประมวลภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3

ประมวลภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต…

  Album รวมรูปภาพ : https://1drv.ms/f/s!Agc20o-u0bC2hLsO9UA3Rq8u7PpuDg โดย : วัสสวัสส์ โคกทับทิม... Read more

วันปิยมหาราช 2560

วันปิยมหาราช 2560

ประมวลภาพ : วันปิยมหาราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ___________________________________________________ {gallery}im... Read more

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560---------------------------------------------------  ห้องเรียนปกติ ม.1-6 &n... Read more

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน)

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองประเมิ…

แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน)  ... Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมหุ่นยนต์ โ…

ผลการแข่งขัน WORLD ROBOT GAMES THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 รายการ หุ่นยนต์ SUMO Open RC 5 กิโลกรัม ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 7000 บาท เงินสนั... Read more

 "สืบสานศาสตร์พระราชา" สู่การศึกษาที่ยั่งยืน

"สืบสานศาสตร์พระราชา" สู่การศ…

  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติบรรยาย เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา"วันที่ 2 สิงหาคม 2560... Read more

ส่งลูกเสือไทย ไปร่วมงาน America National Scout Jamboree 2017

ส่งลูกเสือไทย ไปร่วมงาน America National…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรินรดา ทาทองดี  ที่ได้เข้าร่วมงาน National Scout Jamboree 2017 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 19 - 28 กรกฎ... Read more

เฟื่องฟ้าเกมส์
งานกีฬาภายใน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

30 11 61 3

จดหมายข่าวสวนกุหลาบนนท์
กิจกรรมวันครู
14 Jan 2019 14:35 - Super User

กิจกรรมน้อมจิตวันทา บูชาครู

เนื่องในโอกาสวันครู [ ... ]

อ่านต่อ...
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
09 Jan 2019 15:43 - Super User

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ [ ... ]

อ่านต่อ...
พบท่านสุรยุทธ์
09 Jan 2019 15:39 - Super User

เข้าพบและรับพรปีใหม่ เนื่องในเทศการปีใหม่
จาก [ ... ]

อ่านต่อ...
ศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรสู่ก่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยุ่งยืน
09 Jan 2019 15:36 - Super User

ศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรสู่ก่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยุ่งยืน [ ... ]

อ่านต่อ...
การประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก
09 Jan 2019 15:34 - Super User

กิจกรรมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก

วันที่ [ ... ]

อ่านต่อ...
เฟื่องฟ้าเกมส์
01 Dec 2018 23:15 - sirapob somudon

เฟื่องฟ้าเกมส์
งานกีฬาภายใน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

อ่านต่อ...
การสอบธรรมศึกษา
01 Dec 2018 23:12 - sirapob somudon

การสอบธรรมศึกษา 
(นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท [ ... ]

อ่านต่อ...
ทองกวาวเกมส์
01 Dec 2018 23:08 - sirapob somudon

ทองกวาวเกมส์  
กีฬาภายใน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
28 [ ... ]

อ่านต่อ...

PopUp Aholic

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

หน่วยงานต่างๆ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

 • ติดต่อโรงเรียน           .

 

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.