--นิเทศและพัฒนาหลักสูตร

Display # 
Title Author Hits
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี Written by Super User 84
แบบฟอร์ม "Best Practice : BP" Written by Super User 132
หลักสูตรอาเซียน Written by Super User 77
แบบฟอร์ม "หนึ่งแสนครูดี" Written by Super User 64
แนวปฏิบัติการดำเนินการเตรียมความพร้อมทางวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน Written by Super User 69
แบบฟอร์ม "สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง" Written by Super User 73
SKNWCSS หลักสูตร 2 Written by Super User 110
ปกแผนการสอน / ตัวอย่าง / แบบฟอร์มการเขียนแผน / แบบสังเกตพฤติกรรม Written by Super User 288
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสิ่งที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติ ต้องมี และทำให้เกิด Written by Super User 90
แบบรายงานตนเองรายการที่มุ่งประเมิน Written by Super User 65

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg