ภาษาไทย

ข่าวกิจกรรม ภาษาไทย

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย"โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐" ระดับเขตพื้นที่การศึกษ... Read more

นายสุริยันต์ อนุพันธ์ ชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายสุริยันต์ อนุพันธ์ ชนะเลิศการแข่งขันเ…

นายสุริยันต์ อนุพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๖/๑๑ชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย "โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐" ระดับเขตพื้... Read more

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่๓/๒๕๖๐

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดอ่านทำน…

ด.ญ.ณรรฐวรรณ ทรัพย์ประเสริฐได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่๓/๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ... Read more

รางวัลชมเชย การแข่งขันต่อคำประพันธ์ ม.ต้น  งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๕๙

รางวัลชมเชย การแข่งขันต่อคำประพันธ์ ม.ต้…

รางวัลชมเชย การแข่งขันต่อคำประพันธ์ ม.ต้น งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๕๙ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทจัดโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกร... Read more

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี รางวั…

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชาติการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิ... Read more

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (6)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (6)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอ... Read more

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (5)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (5)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอ... Read more

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (4)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (4)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอ... Read more

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (3)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (3)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอ... Read more

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (2)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย (2)

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอ... Read more

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทย

ทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอบข่าวกิจกรรม ภาษาไทยทดสอ... Read more

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

หน่วยงานต่างๆ

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

  • ติดต่อโรงเรียน           .

 

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.