ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมให้ความรู้เท่าทันเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โดย Cyber Police ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งาน Thailand Robofest Junior 2017 และการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งทั้ 6

พิธีประกาศเกียรติคุณ "เพชรสวนนนท์"

กิจกรรมสวนนนท์ปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 (คอมพิวเตอร์)

รวมรูปภาพกิจกรรม

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg