ข่าวกิจกรรม

Display # 
Title Author Hits
แบบประเมิน(SDQ) สำหรับนักเรียนประเมินตนเอง และสำหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน Written by Super User 7658
STEP CAMP 2018 ( 1-7 July 2018) Written by Super User 361
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา Written by Super User 290
ต้อนรับคณะครูอาสาสมัครเอเอฟเอส เขตนนทบุรี Written by Super User 201
กำหนดการการเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก ZONE D ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 435
การอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์แบบพื้นฐาน และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Arduino เบื้องต้น Written by Super User 843
คู่มือ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Written by Super User 702
แจ้งห้องเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Written by Super User 7366
ตรวจสอบผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Written by Super User 8017
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 2258

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg