ข่าวกิจกรรม

 IMG 9980

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 งาน Thailand Junior Water Prize 2017 รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าสยามเซนเตอร์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Stockholm Junior Water Prize ที่ประเทศสวีเดน 

ผู้เข้าแข่งขันได้แก่         นายพีรนัฐ  มีชัย           นายปารเมศ  มหาศักดิ์พิทักษ์      นายณภัทร  ยอดรักษ์

ครูที่ปรึกษา                นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง

นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษา             นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง

 

 

skn news

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.