ข่าวกิจกรรม

Mr.Bruce Derby ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียน Margaret River Senior High School  เมือง Perth Australia
เยี่ยมชม โครงการห้องเรียนพิเศษและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ คณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
เข้าร่วมสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั่น ม.1 กับครูสุดารัตน์ พิบูลย์สังข์  ระดับชั้น ม.5 กับครูทรรศนพรรณ  พิทยาพละ และ ครูสุนทร  พริกจำรูญ
โดย มีรองฯศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ ให้การต้อนรับ และ นำเยี่ยมชมโรงเรียน

S 7102476 S 7102480
S 7102481 S 7102483
S 7102485 S 7102489
                        S 7102486
S 7102478 S 7102479

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.