ข่าวกิจกรรม

ผลการแข่งขัน WORLD ROBOT GAMES THAILAND CHAMPIONSHIP 2017

S 49414151


รายการ หุ่นยนต์ SUMO Open RC 5 กิโลกรัม
ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 7000 บาท เงินสนับสนุนค่าเดินทาง 25000 บาท สิทธิ์การแข่งขัน WRG ที่ประเทศสิงคโปร์
ผู้เข้าแข่งขัน   นายอาทิตย์ ฟู้ และ นายณภัทร ยอดรักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2000 บาท สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์
ผู้เข้าแข่งขัน นายปารเมศ มหาศักดิ์พิทักษ์ นายพีรนัฐ มีชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน หุ่นยนต์ firefighting รุ่น junior พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์

ผู้เข้าแข่งขัน ด.ช.พรหมพิริยะ พูลวิรัตน์ และ  ด.ช.โชติพัฒน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.