ข่าวกิจกรรม

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตรวจเยี่ยมการใช้อินเทอร์เน็ตใน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และสตรีวิทยา ต้นแบบการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
       
111


         วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจเยี่ยมการใช้อินเทอร์เน็ตใน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และสตรีวิทยา ต้นแบบการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

          ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญ ผู้บุกเบิกการสอนไอซีทีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งได้รับรางวัล "ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ปี 2560 ได้นำเสนอข้อมูลและสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนมีวิธีการคิดแบบเป็นระบบ (Systematic Thinking) เพื่อบริหารจัดการและนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน ครู และนักเรียน ซึ่งผลการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในช่วงที่ผ่านมาพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ MOEnet และ UNInet ยังไม่มีความเสถียรเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตกับโรงเรียนแห่งอื่นและมีข้อจำกัดอีกหลายด้าน โรงเรียนจึงได้เชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ มาประกวดราคา เพื่อเฟ้นหาผู้ให้บริการที่ดีและคุ้มค่ากับงบประมาณที่สุด อีกทั้งจัดหา Technician ประจำอยู่ที่โรงเรียนเพื่อดูแล สนับสนุน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

222          333

 

          ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ได้รายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยสรุปว่า ปัจจุบันโรงเรียนยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย MOEnet และ UNInet ได้ เนื่องจากเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณล่าช้า เพราะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและรายละเอียดเชิงลึกในการออกแบบระบบเครือข่าย และการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วย

          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนทั้งสองแห่ง เพื่อมารับฟังปัญหาและเรียนรู้ตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดี ๆ แทนการสั่งการจากข้างบนเพียงอย่างเดียว และหากจะย้อนดูประวัติศาสตร์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ พบว่ามนุษย์สามารถทำได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนให้เข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ในสมัยกรุงโรม หรือการทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในทุกพื้นที่ในยุค 2.0 ดังนั้น การที่รัฐบาลมีนโยบายนำประเทศไทยสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 และเตรียมขยายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เข้าไปให้ถึงทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวทันยุค 4.0 จึงไม่ใช่เรื่องยากหรือเกินความสามารถแต่อย่างใด

          ในส่วนของการริเริ่มขยายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เข้าไปให้ถึงทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณด้านการศึกษาที่มีจำกัด ศธ. ก็จะพยายามบริหารจัดการให้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจริงในทุกโรงเรียนในรัฐบาลชุดนี้ โดยจะวางระบบใหม่ตามมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อนเดิม ๆ พร้อมประกาศยกเลิกเครือข่าย MOEnet ซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริการที่แท้จริง นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันของผู้ให้บริการในทุกพื้นที่ เพื่อให้โรงเรียนได้เลือกใช้สิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา นอกจากจะถือเป็นการยกระดับการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้ว ยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยด้วย

 

444

 

          สำหรับโรงเรียนทั้งสองแห่งนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนินงานด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยส่วนกลางต้องช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมกำกับดูแลและช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา หากจำเป็นก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปให้ด้วย สิ่งสำคัญคือควรมาเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนเหล่านี้ พร้อมทั้งหาวิธีขยายผลไปสู่โรงเรียนเล็ก ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนห่างไกลในชนบท

          ทั้งนี้ได้กล่าวฝากให้ผู้บริหารและครูมีความรักต่อโรงเรียน และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ โดยให้คิดว่าโรงเรียนคือบ้าน และนักเรียนคือลูกของเรา ดังนั้น หากต้องการให้ลูกได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบใดก็ให้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั้นให้กับโรงเรียน ซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ ศธ.กำลังดำเนินการเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และยืนยันว่าจะปรับเครือข่าย UNInet ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน Digital Technology และ Digital Knowledge ตลอดจนขอความร่วมมือครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนบุคลากรด้วย

          กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
          https://www.facebook.com/EducationMinisterNewsline/posts/1157733104329218

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.