ข่าวกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตประสานมิตรวิชาการ

โดยนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน sci survivor ระดับ ม.ปลาย ได้แก่

1.นายก่อเกียรติ กอบโกย 6/6
2.นายคริษ แก้วพูลทรัพย์ 6/4
3.นายญาณพัฒน์ พงศ์พันธุ์พฤทธิ์ 6/4

ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
วันที่ 11 มกราคม 2561S 77283339

S 114606108

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.