ข่าวกิจกรรม

STEP CAMP 2018 ( 1-7 July 2018)

ผู้อำนวยการ ดร.โพยม จันทร์น้อย ได้สนับสนุนงานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
นำโดย รองผู้อำนวยการศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์
พร้อมด้วยครูกิตติมา แจ้งคำขำ และ ครูสุนทร พริกจำรูญ
ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม STEP CAMP, SINGAPORE

Suankularb Wittayalai Nonthaburi School and Loyang View Secondary School are the official partnership.
We keep our friendship in these photographs. Such a memorable experience that we have together in a short time but long in our hearts.

Singapore - Thailand Enhanced Partnership (STEP) Programme started in 1998, with the aim of promoting long-term strategic
partnership between both countries. Over the years, many students have benefited from this partnership, forging international friendships,
and strengthening collaboration between Singapore and Thailand.

 

259325

  

 

 

 

 

 

 

 

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.