ข่าวกิจกรรม

งานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 
AFS International Programs, Thailand

โดยผู้อำนวยการ ดร.โพยม จันทร์น้อย (ประธาน AFS เขตนนทบุรี) กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะครูอาสาสมัครเอเอฟเอส เขตนนทบุรี
พร้อมทั้งมอบเกียรติคุณบัตร อาสาสมัครดีเด่นในด้านความเสียสละทำงานเพื่อความก้าวหน้าของเยาวชน
ให้แก่ นางพัฒนดาว วสุนธราธนาฉัตร ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ในงานสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ระยะที่ 1 รุ่น 58 (พ.ศ. 2562- 2563)  1 กรกฎาคม 2561  

 

afs

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.