ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

วันที่ 23-25กรกฎาคม 2561
ผู้อำนวยการ ดร. โพยม จันทร์น้อย และรองผู้อำนวยการ ดร. ศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์
เป็นเกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมกันแข่งขัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์้กับนักเรียน และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

S 9650258

 

 

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.