ข่าวกิจกรรม

เด็กชายวริทธา เทพแก้ว และ นายพรหมพิริยะ พูลวิรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 "Robo Racer"

รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท  วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ณศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต 

ฝึกซ้อมโดย ครูสุดารัตน์  ปานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโยโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ สพฐ

4

3

1 2

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.