ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบ อบจ."

___________________________________________

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ครูอัตรจ้างวิชาเอกพลศึกษา                                                2  ตำแหน่ง

2. ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น                                            1  ตำแหน่ง

    3. ครูอัตราจ้างประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Lab Boy)       1  ตำแหน่ง    

4. ครูอัตารจ้างวิชาเอกสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม                   1  ตำแหน่ง

5. ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ                                        1  ตำแหน่ง

 

Download ประกาศ

 

 

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg