ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา

 ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 ---------------------------------------------------
โครงการ International Programme
ค่าบำรุงการศึกษา International Programme Year 8
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ค่าบำรุงการศึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษ MEP (ม. 1/1, 2/1, 3/1)
ค่าบำรุงการศึกษาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ วิทย์ - คณิต SM ( ม. 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 3/2, 3/3)
ค่าบำรุงการศึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษโครงสร้างคณิต – อังกฤษ MEP ( ม. 4/1 , 5/1 , 6/1 )
ค่าบำรุงการศึกษาโครงสร้างวิทย์ – เทคโนโลยี – วิศวกรรม – คณิต STEM ( ม. 4/2 , 5/2 )
ค่าบำรุงการศึกษาโครงสร้างห้องเรียนวิทย์ – คณิต SM ( ม. 4/3 , 5/3 , 6/3 )
ค่าบำรุงการศึกษาโครงสร้างห้องเรียนวิทย์ – คณิต โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (SME ) ม. 6/2
 
ห้องเรียนโครงการปกติ
ค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการปกติ)
ค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6 (โครงการปกติ)
 
ห้องเรียนภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
ค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14,15,16
ค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม. 5/15,16 6/15,16,17
 
 

 

 

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.