กิจกรรม

เลือกเรียนต่อต่างประเทศอย่างไรดี

การไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ เมืองที่มีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นสากล มีคุณภาพชีวิต อากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ เพราะความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ท่านจะได้รับขณะอยู่ต่างประเทศ คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมให้ท่านเป็นคนกล้าแสดงออก ฉลาด ทันโลก ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คุณสมบัติและความสามารถที่ดีเหล่านี้ จะเป็นสิ่งเอื้ออำนวยโอกาสให้น้องๆได้ประสบความสำเร็จ มีอาชีพทางการงานและอนาคตที่ดี เป็นความภูมิใจของครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ไม่ใช่วิทยาการในประเทศจะสู้ต่างประเทศไม่ได้ เราควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ เลือกเรียนสาขาใด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นักเรียนทุนรัฐบาลไทย มีการเดินทางไปศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ ในต่างประเทศกันอย่างต่อเนื่อง

 

เรียนต่อสาขาอะไรดี ?

น้องๆ ควรสรุปกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าแผนการในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร การเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาใดๆ ควรจะสัมพันธ์กับอาชีพในอนาคตของเรา

ประเทศไหนดี ?

ให้ใช้สาขาที่เราจะเรียนเป็นตัวตั้ง จากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลว่ามีเปิดสอนที่ประเทศใดบ้างและหลักสูตรแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้การเลือกประเทศ สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ภาษา วัฒนธรรม ก็เป็นสิ่งสำคัญ เราควรจะเลือกประเทศที่เราคิดว่าจะปรับตัวและอยู่ได้ตลอดระยะเวลาของการศึกษา

มหาวิทยาลัยอะไร ?

จากนั้นก็เริ่มดู List รายชื่อของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาที่เราอยากเรียน และดูเงื่อนไขการรับเข้าเรียน (entrance requirement) ประกอบด้วย บางมหาวิทยาลัยจะบอกอย่างชัดเจนว่าต้องการคะแนน IELTS, TOEFL, GMAT, GRE เท่าไหร่ หรือเกรดเฉลี่ยรวมเท่าไหร่ในการสมัคร เช่น GPA 2.5, 2.7 หรือ 3.0 ขึ้นไป

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ?

น้องๆ สามารถขอคำแนะนำจากอาจารย์ รุ่นพี่ที่รู้จัก คุณพ่อ คุณแม่ หรือเจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มีความรู้ในเรื่องการสมัครเรียนประเทศนั้นๆ หลังจากสรุปได้แล้ว ก็สามารถเริ่มขั้นตอนของการเตรียมตัวได้เลยค่ะ

ประเทศออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์

เปิดเรียนในเทอม 1 ประมาณเดือน February และเทอม 2 ประมาณเดือน July นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครเมื่อยังไม่มีผลคะแนน IELTS ได้ หรือสามารถขอสอบ Placement test จากศูนย์แนะแนวศึกษาต่อที่เป็นตัวแทนของสถาบันที่เราต้องการสมัครได้ จะทำให้เราทราบระดับภาษาอังกฤษของเรา และสามารถไปเริ่มเรียนภาษา EAP ก่อนเข้าเรียนปริญญาโทได้

ประเทศอังกฤษ

เปิดเรียนเทอม 1 ประมาณเดือน September (Autumn) และ เทอม 2 ประมาณเดือน January/ February (Spring) มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนในเทอม September ของทุกปี จะมีบางมหาวิทยาลัยและบางหลักสูตรเท่านั้นที่เปิดรับในเทอม January

ประเทศสหรัฐอเมริกา / แคนาดา

เปิดเรียนเทอม 1 ประมาณเดือน August (Fall) และเทอม 2 ประมาณเดือน January (Spring) มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะเปิดรับ ในเทอม August แต่ก็มีหลายมหาวิทยาลัยเช่นกันที่เปิดรับสมัครในเทอม Spring บางมหาวิทยาลัยแบ่งภาคการศึกษาเป็นระบบ Semester (3 เทอมต่อปี) บางแห่งเป็นระบบ Quarter (4 เทอมต่อปี) การสมัครเรียนควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน

เมื่อสรุปได้ว่าจะสมัครหลักสูตรไหนและประเทศใดแล้วควรมุ่งมั่นในสิ่งที่เราเลือกแล้ว น้องๆ ไม่ควรเปลี่ยนใจไปมา และ ไม่ควรตัดสินใจ ตามเพื่อน เราควรเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากกว่า

หากยังไม่พร้อมที่จะไปเรียนในระดับปริญญาโทเลยก็มีหลักสูตรอื่นๆ ให้เลือกเรียนที่หลากหลาย และค่าใช้จ่ายไม่สูง หรือ อยากเรียนหลักสูตร ระยะสั้นก็มีเปิดสอนทั่วโลก น้องๆ สามารถสอบถามและขอรายละเอียดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จากเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้ค่ะ

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg