กิจกรรม

เลือกเรียนต่อต่างประเทศอย่างไรดี

การไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ เมืองที่มีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นสากล มีคุณภาพชีวิต อากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ เพราะความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ท่านจะได้รับขณะอยู่ต่างประเทศ คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมให้ท่านเป็นคนกล้าแสดงออก ฉลาด ทันโลก ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง คุณสมบัติและความสามารถที่ดีเหล่านี้ จะเป็นสิ่งเอื้ออำนวยโอกาสให้น้องๆได้ประสบความสำเร็จ มีอาชีพทางการงานและอนาคตที่ดี เป็นความภูมิใจของครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ไม่ใช่วิทยาการในประเทศจะสู้ต่างประเทศไม่ได้ เราควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ เลือกเรียนสาขาใด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นักเรียนทุนรัฐบาลไทย มีการเดินทางไปศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ ในต่างประเทศกันอย่างต่อเนื่อง

 

เรียนต่อสาขาอะไรดี ?

น้องๆ ควรสรุปกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าแผนการในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร การเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาใดๆ ควรจะสัมพันธ์กับอาชีพในอนาคตของเรา

ประเทศไหนดี ?

ให้ใช้สาขาที่เราจะเรียนเป็นตัวตั้ง จากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลว่ามีเปิดสอนที่ประเทศใดบ้างและหลักสูตรแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้การเลือกประเทศ สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ภาษา วัฒนธรรม ก็เป็นสิ่งสำคัญ เราควรจะเลือกประเทศที่เราคิดว่าจะปรับตัวและอยู่ได้ตลอดระยะเวลาของการศึกษา

มหาวิทยาลัยอะไร ?

จากนั้นก็เริ่มดู List รายชื่อของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาที่เราอยากเรียน และดูเงื่อนไขการรับเข้าเรียน (entrance requirement) ประกอบด้วย บางมหาวิทยาลัยจะบอกอย่างชัดเจนว่าต้องการคะแนน IELTS, TOEFL, GMAT, GRE เท่าไหร่ หรือเกรดเฉลี่ยรวมเท่าไหร่ในการสมัคร เช่น GPA 2.5, 2.7 หรือ 3.0 ขึ้นไป

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ?

น้องๆ สามารถขอคำแนะนำจากอาจารย์ รุ่นพี่ที่รู้จัก คุณพ่อ คุณแม่ หรือเจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มีความรู้ในเรื่องการสมัครเรียนประเทศนั้นๆ หลังจากสรุปได้แล้ว ก็สามารถเริ่มขั้นตอนของการเตรียมตัวได้เลยค่ะ

ประเทศออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์

เปิดเรียนในเทอม 1 ประมาณเดือน February และเทอม 2 ประมาณเดือน July นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครเมื่อยังไม่มีผลคะแนน IELTS ได้ หรือสามารถขอสอบ Placement test จากศูนย์แนะแนวศึกษาต่อที่เป็นตัวแทนของสถาบันที่เราต้องการสมัครได้ จะทำให้เราทราบระดับภาษาอังกฤษของเรา และสามารถไปเริ่มเรียนภาษา EAP ก่อนเข้าเรียนปริญญาโทได้

ประเทศอังกฤษ

เปิดเรียนเทอม 1 ประมาณเดือน September (Autumn) และ เทอม 2 ประมาณเดือน January/ February (Spring) มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนในเทอม September ของทุกปี จะมีบางมหาวิทยาลัยและบางหลักสูตรเท่านั้นที่เปิดรับในเทอม January

ประเทศสหรัฐอเมริกา / แคนาดา

เปิดเรียนเทอม 1 ประมาณเดือน August (Fall) และเทอม 2 ประมาณเดือน January (Spring) มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะเปิดรับ ในเทอม August แต่ก็มีหลายมหาวิทยาลัยเช่นกันที่เปิดรับสมัครในเทอม Spring บางมหาวิทยาลัยแบ่งภาคการศึกษาเป็นระบบ Semester (3 เทอมต่อปี) บางแห่งเป็นระบบ Quarter (4 เทอมต่อปี) การสมัครเรียนควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน

เมื่อสรุปได้ว่าจะสมัครหลักสูตรไหนและประเทศใดแล้วควรมุ่งมั่นในสิ่งที่เราเลือกแล้ว น้องๆ ไม่ควรเปลี่ยนใจไปมา และ ไม่ควรตัดสินใจ ตามเพื่อน เราควรเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากกว่า

หากยังไม่พร้อมที่จะไปเรียนในระดับปริญญาโทเลยก็มีหลักสูตรอื่นๆ ให้เลือกเรียนที่หลากหลาย และค่าใช้จ่ายไม่สูง หรือ อยากเรียนหลักสูตร ระยะสั้นก็มีเปิดสอนทั่วโลก น้องๆ สามารถสอบถามและขอรายละเอียดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จากเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้ค่ะ

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.