ข่าวประชาสัมพันธ์

home hostastudent

ด้วยดำเนินรอยตามปณิธานและเป้าประสงค์ของเอเอฟเอสโลก ในการเชื่อมโยงผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นเวลากว่า 54 ปีแล้ว ที่เอเอฟเอส ประเทศไทย และครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยมากมาย ได้ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วยความจริงใจและอย่างเต็มกำลัง จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการติดต่อประสานงานอย่างมืออาชีพ องค์กรมีนโยบายในการสนับสนุนดูแลผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นทีมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะปลอดภัยและได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทย

ภาพที่เราเห็นทุกวันนี้คือรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก ระหว่างพำนักแลกเปลี่ยนอยู่ ณ โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ร่วมโครงการเอเอฟเอส ประเทศไทย สะท้อนได้ดียิ่งถึงจิตวิญญาณและน้ำใจของคนไทย อันเป็นรากฐานของประเทศซึ่งเปี่ยมด้วยความสุขสงบตามวิถีไทยแท้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “ครอบครัวเอเอฟเอส” โดยการสมัครเป็นครอบครัวอุปภัมภ์ เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์อันล้ำค่า ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งวัฒนธรรม ภาษา เพื่อเป้าหมายในการไปสู่สังคมโลกที่เท่าเทียมและร่มเย็น

For more information CLICK HERE

With our mission to attain the goal and determination of the AFS World in connecting peoples together for the last 54 years, AFS Thailand and Thai host families have welcomed AFS programme participants from all over the world with all their hearts. They are widely accepted in terms of standards and reliability in coordinating professionally. The organisation holds fast to give a close support to participants 24 hours a day. Therefore, participants can rest assured that they are always well taken care of throughout their stays in Thailand.

The pictures we are seeing today is the smiles from participants from all over the world during their stays at schools and homes of members of AFS Thailand. They reflect perfectly the humane spirit and the unique Thai hospitality which are the foundation of the true peace of mind according to the Thai values.

Be a part of the “AFS Family” by participating in the host family programme, to collaborate with us in building precious experiences, exchange of knowledge, culture, and languages, for the future of the world harmony and the peace on earth.

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.