กิจกรรม

14

                                                                                                ซุ้มกิจกรรม คาราวานหนังสือสร้างสุข
                                                                        โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

พบกิจกรรมหนังสือและการอ่านเพื่อเติมรัก เติมความผูกพันให้ครอบครัว


•    นิทรรศการความสำคัญของการอ่าน
•    มินิห้องสมุดครอบครัว  :  เลือกสรรหนังสือหลากหลายชวนอ่าน
-    หนังสือสร้างเสริมสุขภาพจาก สสส.
-    หนังสือทักษะวิชาชีพ ธรรมะ และการเลี้ยงดูลูกสำหรับพ่อแม่  
-    หนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อวัยเติบโต
-    หนังสือพัฒนาสมองและสร้างเสริมศักยภาพลูกน้อยวัย 0-6 ปี ชุด โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา “108 หนังสือดีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาส เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย”  


•    กิจกรรมปฏิบัติการ “อาณาจักรนักอ่าน” พร้อมหนังสือรางวัล เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในซุ้ม อาทิ
-    โรงเรียนนิทาน โรงเรียนการ์ตูน ฝึกเขียนการ์ตูน เล่าเรื่อง โดยนักการ์ตูนชื่อดัง เซีย ไทยรัฐ  
-    โปสการ์ดสื่อรักนักอ่าน
-    แผนที่ขุมทรัพย์การอ่าน
-    นิทานนักประดิษฐ์น้อย  

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.