ข่าวประชาสัมพันธ์

120507893กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คือกลุ่มของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ใช้ชื่อ สวนกุหลาบวิทยาลัย สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11 โรงเรียน

รายนามกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ลำดับชื่อสถาบันอักษรย่อวันที่ก่อตั้งวันที่ร่วมเครือข่ายสถานะขนาดที่ดิน
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ที่ตั้ง
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ส.ก.
8 มีนาคม พ.ศ. 2425 (134 ปี)
ประกาศจัดตั้ง 11-2-23 เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ส.ก.น.
30 มีนาคม พ.ศ. 2521 (37 ปี)
ประกาศจัดตั้ง 25-3-18 เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
นมร.ส.ก.ส.
8 เมษายน พ.ศ. 2534 (24 ปี)
ประกาศจัดตั้ง 50-0-0 เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
นมร.ส.ก.ป.
4 มีนาคม พ.ศ. 2535 (24 ปี)
ประกาศจัดตั้ง 20-0-0 เลขที่ 45 หมู่ที่ 9 ถนนลำลูกกา ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ส.ก.ร.
3 มีนาคม พ.ศ. 2536 (23 ปี)
ประกาศจัดตั้ง 25-2-86.8 เลขที่ 2/617 หมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ส.ก.ช.
5 มีนาคม พ.ศ. 2542 (17 ปี)
ประกาศจัดตั้ง 25-0-0 เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส.ก.พ. 1 มกราคม พ.ศ. 2519 (40 ปี) 24 มิถุนายน พ.ศ. 2542(16 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนท่าพลวิทยาคม
63-1-46 เลขที่ 222 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
8. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ส.ก.บ. 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537(22 ปี) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549(10 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม
50-0-0 เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 บ้านเขาตะกร้า ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ส.ก.จ. 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517(41 ปี) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (8 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
100-0-0 เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
10. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ส.ก.ธ.
8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (7 ปี)
ประกาศจัดตั้ง 30-0-0 เลขที่ 201 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
11. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ส.ก.นศ. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2516 (42 ปี) 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 (5 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
42-3-69 เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.