สวนกุหลาบศึกษา

หลวงพ่อปู่สวนกุหลาบ

 

3
หลวงพ่อปู่สวนกุหลาบ หรือเดิมเรียกว่า หลวงพ่อปู่สำเภาทอง ประทับบนศาล ที่ตั้งอยู่บริเวณ สระน้ำด้านหน้า  โรงเรียน   ด้านถนนตรีเพชร ศาลนี้ได้สร้างขึ้น ในสมัยอดีตผู้อำนวยการสุวรรณ จันทร์สม เมื่อปี พ.ศ. 2515 หลวงพ่อปู่ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวสวนกุหลาบเป็นอย่างมาก มาช้านาน

     พ่อปู่สวนกุหลาบเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวสวนกุหลาบทุกคน ชาวสวนกุหลาบจะ กราบไหว้ทุกเช้า-เย็น หรือเวลาผ่านเข้าออก ศาลพ่อปู่เดิมตั้งอยู่ข้างบ้านพักนักการภารโรง บริเวณตึกดำรงราชานุภาพ เป็นศาลทำด้วยไม้เก่าๆ มีเจว็ดอยู่บนศาล เมื่อบ้านพักนักการภารโรง เกิดไฟไหม้ ได้รับความเสียหาย แต่ศาลพ่อปู่ยังคงอยู่เป็นปกติ อาจารย์สุวรรณ จันทร์สม ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น จึงดำริสร้างศา ลพ่อปู่ขึ้นใหม่ นิมนต์พระครู ภาวนาวรคุณ วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร มาทำพิธีย้ายศาลพ่อปู่ โดยสร้างให้ศาลตั้งอยู่ตรงกลางสระน้ำ เพราะเชื่อว่าทำเช่นนี้จะถูกต้อง ต่อมาได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลพ่อปู่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ และบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญ ญาณ พ่อปู่เทพพิทักษ์รักษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มาสถิตที่รูปปั้นจำลอง ซึ่งปั้นโดย อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษยฐานที่ศาล ทำพิธีถูกต้อง โรงเรียนจะจัดพิธี บวงสรวงเซ่นไหว้เป็นประจำ ทุกปี ในฐานะที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ เป็นเทพที่พิทักษ์รักษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

2

 

              ความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่สวนกุหลาบ เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวสวนกุหลาบและชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่รู้กันว่า พ่อปู่ชอบบุหรี่พวง (บุหรี่ไทยมวนใหญ่มาร้อยเป็นพวง) ถวายมากน้อยตามแต่ศรัทธา ถึงหน้าเทศกาลสอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้น ม.๑ และ ม.๔ ทั้งผู้ปกครอง และนักเรียน ต่างพากันมาบวงสรวง และขอให้สอบคัดเลือกได้เข้ามาเรียนใน ร.ร.สวนกุหลาบ นักเรียนปัจจุบันที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ต่างๆ ก็จะพากัน มาขอให้พ่อปู่ช่วย ด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่ตนศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบนวิ่งรอบสนามฟุตบอล ตามจำนวนรุ่นของแต่ละคน จ ำนวนคะแนน ตามคณะที่ตนเลือกเป็นต้น ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม พ่อปู่สวนกุหลาบก็ยังคงเป็นที่เคารพของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นสิ่งยึด เหนี่ยวจิตใจของชาวสวนกุหลาบทั้งในยามทุกข์และสุขเสมอ


หลวงพ่อสวนกุหลาบ

http://www.sk.ac.th/images/zoom/respect/respect2_1.jpg" >

     เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย พร้อมด้วยพระสาวก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทาน แก่โรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อ พ.ศ. 2424 ครั้นเมื่อ โรงเรียน ย้ายออกมาตั้งภายนอกพระบรมมหาราชวัง เข้าใจว่า หลวงพ่อสวนกุหลาบ ได้ไปประดิษยฐาน อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จะอัญเชิญออกไปไว้เมื่อใด ไม่ปรากฎ ต่อมา ศิษย์เก่าสวนกุหลาบ จึงได้จัดขบวนแห่ อัญเชิญ หลวงพ่อสวนกุหลาบ และพระสาวก จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2476 เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ต่อไป


 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

4

 

 

 

    เป็นความดำริของ อดีตผู้อำนวยการสำเริง นิลประดิษฐ์ ที่ต้องการที่จะสร้างสิ่งอันเป็น อนุสรณ์ แห่งความระลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระ ครบรอบ 100 ปี ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนจึงพิจารณาจัดสร้าง ตึก 100 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย และพระบรมราชานุสาวรีย์ ประดิษฐานอยู่หน้าตึก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อ 30 กรกฏาคม 2537 (ทั้ง 2 ด้าน ของพระบรมราชานุสาวรีย์ มีปฏิมากรรมดินเผา เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่าน เช่น การเลิกทาส ไปรษณีย์ ประปา ไฟฟ้า)

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.