สวนกุหลาบศึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาของเครื่องแบบนักเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

1

2
สมัยที่ 2
3
สมัยที่ 3

สมัยที่ 1
เสื้อราชปะแตน กระดุมทอง 5 เม็ด กระเป๋าปะ 4 ใบ ข้างบน 2 ใบ ข้างล่าง 2 ใบ นุ่งผ้าโจงกระเบน ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบบน รองเท้าหนังสีดำ

สมัยที่
เสื้อราชปะแตน กางเกงขัดเป็นจีบรูดเลยหัวเข่า ลงไปถึงน่อง คล้ายจะเป็นโจงกระเบน ถุงเท้ายาว สีขาวพับขอบบน รองเท้าหนังสีดำ

สมัยที่
เสื้อราชปะแตน กางเกงขาสั้นแคบสีดำ ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบบน รองเท้าหนังสีดำ นอกจากนี้ยังสวมหมวกยาวปีกกลม (หมวกฟาง) คาดแถบผ้าสีเหลือง (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ ม.3 ลงมา) และแถบผ้าสีน้ำเงิน และสีเหลือง (สำหรับนักเรียน ม.4 ขึ้นไป) ขนาดแถบประมาณ 2 นิ้ว ตรงกลางหน้าหมวกมีตัวอักษรโลหะ "ส.ก." กลัดอยู่

4
สมัยที่ 5
5
สมัยที่ 6

สมัยที่
เสื้อแขนยาวสีเขียวขี้ม้า กางเกงขาสั้นสีเดียวกัน สวมหมวกทรงหม้อตาล หน้าหมวกเป็นรูปทรงอุณาโลม มีลวดลายและตัวอักษรฉลุคำว่า "รักชาติยิ่งชีพ" มีแถบผ้ากำมะหยี่สีแดง คาดเป็นพื้น (ตั้งแต่ ม.3 ลงมา) เข็มขัดสีน้ำตาล ถุงเท้ายาวสีดำ รองเท้าโอ๊บ สีดำ สำหรับ ม.4 ขี้นไปแต่เครื่องแบบยุวชนทหาร แต่หน้าหมวก ไม่ต้องมีตราอณุโลม มีแถบผ้ากำมะหยี่สีแดงคาดเท่านั้น ปักอักษร ส.ก. และเลขประจำตัวไว้เหนือกระเป๋าด้านซ้าย มีบั้งทองเหลืองติดไว้ที่อินธนูทั้ง 2 ข้าง ยุวชนทหารปีที่ 1 จะมี 1 แง่ง ปีที่ 2 มี 2 แง่ง และปีที่ 3 จะมี 3 แง่ง ปกเสื้อมีเครื่องหมายเหล่าที่สังกัดอยู่ เช่น ทหารราบจะมีเครื่องหมาย ตับกระสุนปืนยาวไขว้

สมัยที่
เสื้อสีขาวกางเกงสีกากี ปักอักษร ส.ก. และเลขประจำตัวสีแดงเหนือ กระเป๋าด้านซ้าย สำหรับ ม.7 ม.8 ต้องติดเข็มรูปเสมาตรงกลางเป็นรูปดอกกุหลาบ ถุงเท้าและรองเท้าสีน้ำตาล

สมัยที่
เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ แต่ปักอักษร ส.ก. สีน้ำเงิน ด้านซ้ายไม่ต้องปักเลขประจำตัว ม.ปลาย ติดเข็มรูปเสมา แต่ตรงกลาง เปลี่ยนเป็นตราโรงเรียนสีชมพูอยู่ด้านใน และขอบนอกเป็นสีฟ้า

 

6

 

 

 

สมัยที่ 7

7


ยุคปัจจุบัน (สมัยที่ 8)

สมัยที่
เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ ปักอักษร ส.ก. สีน้ำเงินด้านขวา ม.ปลายต้องติดเข็มรูปเสมา (เหมือนสมัยที่ 6) ถุงเข้าสีขาว รองเท้าสีดำ

สมัยที่
สมัยปัจจุบัน เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ ปักอักษร ส.ก. สีน้ำเงินด้านขวา ม.ปลาย ปักเสมา ด้านขวาสีชมพู ด้านซ้ายสีฟ้า ถุงเท้าสีขาว รองเท้าสีดำ

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.