ศิลปะสื่อผสมปนเปของคนรุ่นใหม่


ศิลปสื่อผสมผสานมัน มิใช่เพียงแค่ผิวระนาบ หรือรูปทรงกินเนื้อที่
แต่เป็นการผสานกลมกลืนของศาสตร์ทางศิลปะหลายแขนง งานศิลปะสื่อผสมปรากฎ
ชัดเจนใน ศตวรรษที่ 20 ในงาน"คิวบิสม์แบบบสังเคราะห์ " ของ ปาโบล ปิคัสโซ "
เขาวัสดุในห้องทำงาน นำมาจัดแสดงออกเป็นเนื่อหาและเรื่องราว ศิลปะสื่อผสม
เฟื่องฟูเต็มที่เมื่อศิลปินกลุ่มดาดา ได้ใช้วัสดุต่างๆประกอบเข้ากับงานศิลป์ของตน
และวิธีการของดาดา และคิวบิสม์สังเคราะห์ ก็ถูกนำมาใช้ในงานสื่อผสมสมัยใหม่ที่สุด
ศิลปินของไทยสร้างงานแนวสื่อผสมไม่น้อยแต่พวกเขาไม่รับอิทธิพลของอเมริกาโดยตรง
งานศิลปะได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น แม้ผู้ที่ยังศึกษาอยู่ก็ยังสนใจอยู่ไม่น้อย
ศิลปะสื่อผสมนอกจากจะเป็นศิลปะสมัยใหม่แล้วยังเป็นงานสะท้อนให้เห็นสังคมในรูปแบบต่างๆด้วย

ภาพศิลปะ