ต่อสายอุปกรณ์ภายนอกและทดสอบสายภายนอกดูได้จากรูปตรวจสอบทั่วไป
1. ตรวจสอบซีพียูให้แน่นสนิทไม่มีร่องใดๆอยู่
2. ตรวจสอบเมนบอร์ดว่าไม่มีส่วนใดแนบชิดกับตัวเคริ่องเพราะอาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้
3. ตรวจสอบสายไฟทั้งหมดว่าถูกต้องแน่นหนา ไม่สลับขั้วกัน
4. ตรวจสอบสายสัญญาณไม่ให้เหลื่อมโดยเด็ดขาด
5. ตรวจสอบการ์ดต่างๆว่าเสียบแน่นสนิทดีหรือไม่s8 menu s10