ข้อมูลของสุนัขไทย


สำหรับสุนัขไทยซึงเป็น 1 ใน 3 สายเลือด ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วนั้นยังไม่มีการกำหนด มาตรฐานที่แน่นอน เนื่องจาก ไม่มีผู้ดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ เหมือนกันสุนัขพันธุ์ต่างๆ ของประเทศที่ พัฒนาแล้ว เพราะเห็นว่า เป็นสัตว์เลี้ยงพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่แล้วยังดูถูกเหยียดหยามเสียอีก ว่าเป็นหมาวัด หมาข้างถนน หมาขี้เรื้อนประกอบกับคนไทยส่วนมากมักจะนิยมชมชอบชาวต่างประเทศ ของต่างประเทศ และเพิ่งจะมากำหนดมาตรฐานเมื่อไม่นานมานี้เอง


clickto main menu