เครื่องมือจับปลา ภูมิปัญญาชาวบ้านไทย

ประดิษฐกรรมพื้นบ้าน ตำนานชนบทไทย(ไทย)

Native Fishing Devices(Eng)

เครื่องจับปลาชนิดต่าง ๆ

คณะผู้จัดทำ

ในอดีต เครื่องจับปลามีหลายลักษณะและหลายขนาด ขึ้นอยู่กับระดับน้ำและลักษณะนิสัยของปลา แต่ปัจจุบันมีเครื่องมือไม่กี่ชนิด อีจู้ เป็นเครื่องจับปลาที่ชาวบ้านนิยมใช้ อีจู้ใช้ดักปลาไหล ในระดับน้ำไม่ลึกเกินหัวเข่า ใช้ปลาสับ ปูป่นเป็นเหยื่อ บางทีอาจดักได้ลูกปลาเล็กๆบ้าง