ด้วงเต่าทอง

(Totoise Beetle)

ด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ลำตัวป้อมเป็นรูปไข่ สีเหลืองแต้มจุดสีดำประปราย และมีส่วนยื่นออกไปเป็นขอบบางใส ตัวแก่กินใบพืชผักเป็นอาหาร พบเห็นได้ทั่วไปBacK


NexT


"BACK TO MENU"