แมลงทับ

(Metalic Wood Borer)

ด้วงปีกแข็งที่พบได้บ่อย ลำตัวมีสีเขียวสะท้อนแสงสดใสที่เรียกกันว่า"สีปีกแมงทับ" หนวดเป็นแบบฟันเลื่อย ตัวหนอน กัดกินเข้าไปในเปลือกและเนื้อไม้ทำความสียหายแก่ต้นพืช
BacK


NexT


"BACK TO MENU"