โรงเรียนสวนกุกลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ปลากดเหลือง

ปลากดเหลือง เป็นปลาที่คนไทยนิยมกันมากที่สุด อีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะแกงหน่อไม้ดอง เหยื่อที่ชอบเป็นพวกเหยื่อหมัก ไส้เดือน ลูกกุ้ง ไส้ไก่ และจำพวกหอยต่างๆ