ดอกแค

ลักษณะ : เป็นไม้พุ่มกลางทรงต้นโปร่งเปลือกมีรอยแตกเป็นเส้น ใบประเภทใบรวม ใบเล็กเรียงเป็นระเบียบ
ดอกแบนยาวปลายดอกแหลมคล้ายดอกถั่วยอดออ่อนกินได้ ถ้าแก่แล้วจะเป็นฝักยาวมีเมล็ดอยู่ด้านใน
การขยายพันธุ์ : เพาะะเมล็ด
สรรพคุณ : เปลือกแคต้นหรือฝน แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้ไข้เปลี่ยนฤดู ลำต้นผุใช้ปลูกเห็ด
BACK