ดอกเขี้ยวกระแต

ลักษณะ : เป็นไม้พุ่มต่ำ ใบเล็กกว่าดอกมะลิ ปลายใบแหลมคล้ายดอกมะลิวัลย์แต่ไม่เป็นช่อแบบมะลิวัลย์ สีขาว ส่งกลิ่นหอม
การขยายพันธุ์ : ใช้กิ่งตอนหรือปักชำ
สรรพคุณ : ใช้ร้อยพวงมาลัย
BACK