ดอกซ่อนกลิ่น

ลักษณะ : เป็นไม้ล้มลุก ใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นพันธุ์ไม้มีลำต้นเป็นหัวอยู่ในดิน คล้ายต้นกระเทียมรากเป็นกระจุก
ใบสีเขียวเรียวยาว ใบประมาณ 1 ฟุต ดอกจะเรียงตามก้าน กลิ่นหอม ดอกออกเมื่อโตเต็มที่มีทั้ง
ช้อนเลไม้ซ้อน
การขยายพันธุ์ : ใช้แยกหัว
BACK