ไทรย้อยใบทู่ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus microcarpa Linn. f.
วงค์ MORACEAE
ชื่อสามัญ Indian Laurel Fig
ชื่ออื่นๆ ไทรเขา (นครศรีธรรมราช) ไทรย้อย ( สุราษฎร์ธานี) ไทรหิน (ชุมพร) ไฮรี (เพชรบูรณ์) ไม้ต้น สูงได้ถึง ๑๐ เมตร มีรากอากาศ ใบ ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปกลมเเกมรูปไข่หรือรูปไข่กลับ กว้าง ๓-๕ เซนติเมตร ยาว ๖-๑๐ เซนติเมตร ปลายทู่ โคนสอบ ใบเป็นมัน เส้นใบออกจากโคนใบ ๓ เส้น ดอก ขนาดเล็ก เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างกลมคล้ายผล ออกเป็นคู่จากข้างกิ่ง ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียไม่มีกลีบ ผล กลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร สีเหลือง เมื่อสุกสีแดง
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด อินเดีย และภูมิภาคมาเลเซีย
ขยายพันธุ์ เมล็ด ตอนหรือปักชำกิ่ง

ที่มา : หนังสือ “ไม้ดอกและไม้ประดับ”
จัดพิมพ์โดย นางสาวชมพูนุช รุ่งนิ่ม เลขที่ 37 ม.4/6
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2539
กลับไปสารบัญ ถ - ท