ทิพเกสรชื่อวิทยาศาสตร์ Utricularia minutissima Vahl
วงศ์ LENTIBULARIACEAE
ชื่ออื่นๆ หณ้าฝอยเล็ก (เลย)
ไม้ล้มลุก เป็นพืชกินแมลง ลักษณะทั่วไป คล้ายสร้อยสุวรรณา และดุสิตา แต่ดอกสีชมพูอ่อนอมม่วง
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด เขตร้อน ชอบที่ชื้นแฉะ
ออกดอก ตุลาคม - ธันวาคม
ขยายพันธุ์ เมล็ด

ที่มา : หนังสือ “ไม้ดอกและไม้ประดับ”
จัดพิมพ์โดย นางสาวอำไพพรรณ เล็กมณี ม.4/1 เลขที่ 50
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ปีการศึกษา 2539
กลับไปสารบัญ ถ - ท